Layout / zlom

Předkládáme výběr publikací, na kterých jsme se podíleli (je uveden též formát, počet stran, jazyk vydání, vazba a forma, jakou jsme se na publikaci podíleli). Počtem dominují publikace pro nakladatelství Kartografie Praha, freytag&berndt, pro nakladatelství P3K a publikace připravované pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Mapová a atlasová díla:
 • Školní atlas dnešního světa, CZ, Terra, 220x310, V8, 176, 2000, layout, zlom, redakce
 • Školní atlas dnešního světa, CZ, Terra, 220x310, V8, 184, 2001, (dotisky 2003, 2004), layout, zlom, redakce
 • Školní atlas dnešní Evropy a Česka, CZ, Terra, 220x310, V1, 40, 2003, layout, zlom
 • Školní atlas světa, CZ, Kartografie Praha, 230x320, V8, 176, 2004, (dotisk 2005–2009), layout, zlom
 • Martínek, J., Chorvatské pobřeží – turistický autoatlas, CZ, Kartografie Praha, 148x220, kroužková, 128, 2005, layout, zlom
 • Tematický atlas Středočeského kraje, CZ, Kartografie Praha, A4, V1, 28, 2005, layout, zlom
 • Turistický atlas České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, kroužková, 256, 2005, layout, zlom
 • Karas, P., Kupka, K., Atlas prezidentských voleb USA, CZ, P3K, 216x280, V1, 36, 2005, layout, zlom, redakce, autor
 • Atlas světa pro každého, CZ, Kartografie Praha, 230x320, V2, 80, 2006, layout, zlom
 • Sešitový atlas Afriky, Austrálie a Oceánie, CZ, Kartografie Praha, 230x320, V1, 24, 2006, layout, zlom
 • Sešitový atlas Ameriky, CZ, Kartografie Praha, 230x320, V1, 24, 2006, (dotisk 2007), layout, zlom
 • Sešitový atlas Asie, CZ, Kartografie Praha, 230x320, V1, 24, 2006, layout, zlom
 • Sešitový atlas Evropy, CZ, Kartografie Praha, 230x320, V1, 56, 2006, layout, zlom
 • Cykloturistický atlas Středočeského kraje, CZ, Kartografie Praha, 120x220, kroužková, 2008, layout

Učebnice, publikace pro školství:
 • Afghánistán – edice Ohniska napětí ve světě, CZ, Kartografie Praha, 157x230, V1, 16, 2003, layout, zlom
 • Izrael a Palestina – edice Ohniska napětí ve světě, CZ, Kartografie Praha, 157x230, V1, 16, 2003, layout, zlom
 • Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce, CZ, Scio, A4, V2, 184, 2006, layout, zlom
 • Karas, P., Hanák, L., Maturitní otázky ze zeměpisu, CZ, Tutor, A4, V2, 216, 2006, modifikace layoutu, zlom
 • Řezníčková, D. a kol., Výuka v krajině, CZ, UK, A5, V4, 184, 2008, layout, zlom
 • Svět průřezových témat pro 1. stupeň ZŠ, CZ, Raabe, A4, kroužková, 1100, 2006–2009, layout, zlom
 • Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia, CZ, Raabe, A4, kroužková, 1100, 2006–2009, layout, zlom
 • Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky, CZ, Scio, A4, V1, 40, 2007–2008, layout, zlom

Odborné publikace:
 • Jančák, V., Götz, A., Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj, CZ, UK, 158x228, V2, 84, 1997, layout, zlom
 • Halaxa, P., Fukan, J., Česká republika a zahraniční pomoc, CZ, UK, 158x228, V1, 20, 1999, layout, zlom
 • Luštinec, J., Jilemnice – historická zastavení, CZ, Město Jilemnice, A4, V8, 224, 2000, layout, zlom
 • Dzúrová, D., Smolová, E., Dragomirecká, E., Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech, CZ, UK, 158x228, V2, 108, 2000, layout, zlom
 • Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (ed.), Stát, prostor, politika (vybrané otázky politické geografie), CZ, UK, 158x228, V2, 276, 2000, layout, zlom
 • Bičík, I. a kol., Druhé bydlení v Česku, CZ, UK, 158x228, V2, 168, 2001, layout, zlom
 • Bičík, I., Chromý, P., Jančák, V., Janů, H. (ed.), Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization, CZ, UK, 158x228, V2, 216, 2001,
 • Bičík, I., Perlín, R., Šefrna, L., Rozvoj povodí Kocáby, CZ, UK, 158x228, V2, 88, 2001, layout, zlom
 • Urbánek, J. a kol., Nukleární medicína, CZ, Gentiana, A4, V2, 176, 2002, layout, zlom
 • Dzúrová, D., Dragomirecká, E. (ed.), Sebevražednost obyvatel ČR v období transformace společnosti, CZ, UK, 158x228, V2, 80, 2002, layout, zlom
 • Jeleček, L., Chromý, P., Janů, H., Miškovský, J., Uhlířová, L. (ed.), Dealing with Diversity (Abstract Book), EN, UK, 158x228, V2, 144, 2003, layout, zlom
 • Jeleček, L., Chromý, P., Janů, H., Miškovský, J., Uhlířová, L. (ed.), Dealing with Diversity (Proceedings), EN, UK, 158x228, V2, 360, 2003, layout, zlom
 • Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (ed.), Geografie na cestách poznání, CZ, UK, 158x228, V2, 200, 2003, layout, zlom
 • Janský, B., Šobr, M. a kol., Jezera České republiky, CZ, UK, 158x228, V2, 216, 2003, layout, zlom
 • Havlíček, T., Miškovský, J. (ed.), Přeshraniční migrace a trh práce, CZ, UK, 158x228, V2, 72, 2003, layout, zlom
 • Bičík, I., Havlíček, T. (ed.), Summaries (European Integration and Regional Development), EN, UK, 158x228, V2, 96, 2003, layout, zlom
 • Vágner, J., Fialová, D. a kol., Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku, CZ, UK, 158x228, V2, 324, 2004, layout, zlom
 • Dokoupil, J., Matušková, A. a kol., Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, CZ, ZČU, 158x228, V4, 200, 2005, layout, zlom
 • Novotná, M. (ed.), Problémy periferních oblastí, CZ, UK, 158x228, V4, 184, 2006, layout, zlom
 • Kocourková, J., Rabušic, L. (ed.), Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?, CZ, UK, 158x228, V4, 160, 2006, layout, zlom
 • Ouředníček, M. (ed.), Sociální geografie pražského městského regionu, CZ, UK, 158x228, V4, 160, 2006, layout, zlom
 • Bičík, I., Jančák, V., Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990, CZ, UK, 158x228, V4, 104, 2006, layout, zlom
 • Goudie, A. S., Kalvoda, J. (ed.), Geomorphological Variations, EN, P3K, 160x230, V8, 408, 2007, layout, zlom
 • Tomeš, J., Festa, D., Novotný, J. a kol., Konflikt světů a svět konfliktů, CZ, P3K, 160x230, V8, 352, 2007, layout, zlom
 • Dostál, P., Langhammer, J. (ed.), Modelling Natural Environment and Society, EN, P3K, 160x230, V8, 284, 2007, layout, zlom
 • Kupka, K., Šámal, M., Kubinyi, J., Nukleární medicína, CZ, P3K, A4, V4, 208, 2007, layout, zlom
 • Langhammer, J. (ed.), Povodně a změny v krajině, CZ, UK, 160x230, V8, 400, 2007, layout, zlom
 • Matušková, A., Novotná, M. (ed.), Geografie města Plzně, CZ, ZČU, 158x228, V8, 184, 2007, layout, zlom
 • Matušková, A., Novotná, M. (ed.), The Geography of Plzeň, EN, ZČU, 158x228, V2, 180, 2007, layout, zlom
 • Drbohlav, D., Nelegální ekonomické aktivity migrantů, CZ, Karolinum, 163x230, V2, 312, 2008, zlom
 • Dostál, P. (ed.), Evolution of Geographical Systems, EN, P3K, UK, 160x230, V8, 176, 2008, layout, zlom
 • Ouředníček, M. a kol., Suburbanizace.cz, CZ, UK, 160x230, V4, 96, 2008, layout, zlom
 • Matoušková, M. a kol., Ekohydrologický monitoring vodních toků v kontextu evropské rámcové směrnice o vodní politice, CZ, UK, A5, V2, 210, 2008, layout, zlom
 • Balatka, B., Kalvoda, J., Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku, CZ, ČGS, 160x230, V8, 200, 2010, layout, zlom
 • Marada, M. a kol., Doprava a geografická organizace společnosti v Česku, CZ, ČGS, 160x230, V8, 168, 2010, layout, zlom

Judaika:
 • Sacks, J., O svobodě a náboženství, CZ, P3K, 130x200, V4, 136, 2005, (dotisk 2008, V8), layout, zlom, redakce
 • Divecký, J., Příběhy Tóry, CZ, P3K, 130x200, V4, 144, 2005, layout, zlom, redakce
 • Divecký, J., Židovské svátky, CZ, P3K, 130x200, V4, 80, 2005, (dotisk 2009), layout, zlom, redakce
 • Divecký, J., Izrael soudců a králů, CZ, P3K, 130x200, V4, 144, 2006, layout, zlom, redakce
 • Maharal, Ner micva (O svátku Chanuka), CZ, P3K, 115x170, V8, 136, 2006, layout, zlom, redakce
 • Maharal, Stezka návratu, CZ, P3K, 115x170, V8, 144, 2007, layout, zlom, redakce
 • Maharal, Stezka Tóry, CZ, P3K, 115x170, V8, 136, 2008, layout, zlom, redakce
 • Maharal, Cesta života (Derech chajim), CZ, P3K, 115x170, V8, 144, 2009, layout, zlom, redakce

Vlastivědné publikace:
 • David, P., Soukup, V., 777 kostelů, klášterů a kaplí České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 308, 2002, modifikace layoutu, zlom
 • David, P., Soukup, V., 888 hradů a zámků České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 336, 2002, modifikace layoutu, zlom
 • David, P., Soukup, V., 666 přírodních krás České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 224, 2003, (dotisk 2004), modifikace layoutu, zlom
 • 88 schönste Burgen und Schlösser Tschechien, DE, Kartografie Praha, 124x200, V2, 152, 2003, zlom
 • 99 schönste Reiseziele Tschechien, DE, Kartografie Praha, 124x200, V2, 160, 2003, zlom
 • 99 Top Tourist Destinations Czech Republic, EN, Kartografie Praha, 124x200, V2, 160, 2003, zlom
 • The Most Beautiful 88 Castles Czech Republic, EN, Kartografie Praha, 124x200, V2, 152, 2003, zlom
 • David, P., Soukup, V., 333 památných míst České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 192, 2004, modifikace layoutu, zlom
 • David, P., Soukup, V., 444 historických měst a městeček České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 224, 2004, modifikace layoutu, zlom
 • Šlachta, M., Atlas výletních cílů Česká republika, CZ, Kartografie Praha, A4, kroužková, 160, 2004, layout, zlom, redakce
 • Houfek, V., Putujeme historií Ústecka, CZ-EN, freytag&berndt, A5, V2, 96, 2005, (dotisk 2006), layout, zlom
 • David, P., Soukup, V., 111 nej… České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 128, 2005, modifikace layoutu, zlom
 • David, P., Soukup, V., 222 technických památek České republiky, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 144, 2005, modifikace layoutu, zlom
 • Toušlová, I., Podhorský, M., Maršál, J., Toulavá kamera 1, CZ, freytag&berndt, 160x230, V8, 232, 2006, (dotisk 2007), layout, zlom
 • Toušlová, I., Podhorský, M., Maršál, J., Toulavá kamera 2, CZ, freytag&berndt, 160x230, V8, 256, 2006, layout, zlom
 • Toušlová, I., Podhorský, M., Maršál, J., Toulavá kamera 3, CZ, freytag&berndt, 160x230, V8, 240, 2006, layout, zlom
 • Toušlová, I., Podhorský, M., Maršál, J., Toulavá kamera 4, CZ, freytag&berndt, 160x230, V8, 240, 2007, layout, zlom
 • Toušlová, I., Podhorský, M., Maršál, J., Toulavá kamera 5, CZ, freytag&berndt, 160x230, V8, 240, 2007, layout, zlom
 • Šír, J., Motyčková Šírová, K., Klenoty českého baroka, CZ, Kartografie Praha, A4, V8, 224, 2008, layout, zlom

Turistické průvodce:
 • Karlštejn a okolí, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 112, 2002, layout, zlom
 • Kutná Hora a okolí, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 104, 2002, layout, zlom
 • Šumava – Lipno, Prachaticko, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 120, 2003, layout, zlom
 • Šumava – Pláně, Vimpersko, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 120, 2003, layout, zlom
 • Šumava – Železnorudsko, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 112, 2003, layout, zlom
 • Českokrumlovsko a Novohradské hory, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 120, 2004, layout, zlom
 • Holub, D. a kol., Jeseníky, CZ, Kartografie Praha, 124x200, V2, 112, 2004, layout, zlom, redakce
 • Podhorský, M., Kraj Vysočina (průvodce), DE, freytag&berndt, 120x215, V4, 160, 2005, zlom
 • Rančák, J., Kréta (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 144, 2005, zlom
 • Podhorský, M., Moravskoslezský kraj (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 200, 2005, zlom
 • Dražan, J., Spojené arabské emiráty (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 200, 2005, (dotisk 2008, 216 stran), zlom
 • Eurorando 2006, EN-DE-FRA, freytag&berndt, KČT, A4, V1, 64, 2005, layout, zlom
 • Prag – Stadtführer, DE, Kartografie Praha, 124x210, V2, 96, 2005, layout, zlom
 • Praga – Putěvoditěl po gorodu, RUS, Kartografie Praha, 124x210, V2, 96, 2005, (dotisk 2006), layout, zlom
 • Prague – City Guide, EN, Kartografie Praha, 124x210, V2, 96, 2005, (dotisk 2008), layout, zlom
 • Praha – průvodce městem, CZ, Kartografie Praha, 124x210, V2, 96, 2005, layout, zlom
 • Paulík, I., Český ráj (cykloprůvodce), CZ, freytag&berndt, 200x120, kroužková, 104, 2006, layout, zlom
 • Hlaváček, R., Dolní Berounka (cykloprůvodce), CZ, freytag&berndt, 200x120, kroužková, 120, 2006, layout, zlom
 • Paulík, I., Izrael (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 168, 2006, zlom
 • Najmanová, L., Jižní Morava (cykloprůvodce), CZ, freytag&berndt, 200x120, kroužková, 108, 2006, layout, zlom
 • Puldová, L., Šupich, P., Nepál (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 192, 2006, zlom
 • Adamec, J., Hrdlička, M., Řecko (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 192, 2006, zlom
 • Řezbová, Z., Šumava (cykloprůvodce), CZ, freytag&berndt, 200x120, kroužková, 104, 2006, layout, zlom
 • Gladiš, D., Hedvábná cesta, CZ, freytag&berndt, 127x199, V4, 396, 2007, layout, zlom
 • Daněk, P., Nízké Tatry (průvodce), CZ, freytag&berndt, 115×165, V4, 176, 2007, modifikace layoutu, zlom
 • Fiala, L., Egypt (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 216, 2008, zlom
 • Podhorský, M., Pardubický kraj (průvodce), CZ, freytag&berndt, 120x215, V4, 192, 2008, zlom
 • Podhorský, M., Pardubický kraj (průvodce), EN, freytag&berndt, 120x215, V4, 192, 2008, zlom

Příležitostné a výroční publikace:
 • Juna, M. a kol., Historie skautingu v Jilemnici a v Horní Branné, CZ, Junák Jilemnice, 158x228, V2, 88, 1998, layout, zlom
 • Podlipný, J. a kol., Historie skautingu v Lázních Bělohradě, CZ, Junák Lázně Bělohrad, 158x228, V2, 64, 1998, layout, zlom
 • Almanach JWG, CZ, Škola Aria, 160x230, V2, 104, 2001, layout, zlom
 • Almanach 90 let gymnázia, CZ, Gymnázium Jilemnice, 210x200, V1, 36, 2003, layout, zlom, redakce
 • Almanach Zatlanka, CZ, Gymnázium Na Zatlance Praha, 210x270, V4, 128, 2008, layout, zlom
 • Marešová, K., Pověsti okolo Ročova, CZ, Spolek pro obnovu Ročova, A5, V1, 32, 2009, layout, zlom

Beletrie:
 • Horáček, J., Hadí štěstí (pověsti západních Krkonoš), CZ, Město Jilemnice, 160x230, V8, 160, 1999, layout, zlom
 • Cílek, R., Holocaust – zřetězení zla, CZ, P3K, 135x200, V8, 296, 2007, layout, zlom, redakce
 • Roden, R., Život v napětí a míru, CZ, P3K, 110x165, V2, 108, 2007, layout, zlom, redakce
 • Roubíčková, E., Terezínský deník, CZ, P3K, 130x200, V8, 192, 2009, layout, zlom, redakce
 • Olšer, B., Izraelské osudy. Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi, CZ, P3K, 130x200, V8, 208+32, 2009, layout, zlom, redakce
 • Bičík, I., Úvodníky, CZ, ČGS, 110x165, V2, 168, 2009, layout, zlom

Mezi publikace bez ISBN, na kterých jsme se podíleli, patří zejména brožury pro hudební festivaly (Dny Hudební mládeže v Praze, Dny Hudební mládeže v Jilemnici, Festival Hudební mládeže v Liberci, Mladá Smetanova Litomyšl, Festival Duhová bouře v Liberci, Festival Mladé pódium v Karlových Varech) a regionální zpravodaje (Zpravodaj města Jilemnice). Provádíme sazbu odborných časopisů Geografie (Sborník České geografické společnosti) a Informace ČGS, vydávaných Českou geografickou společností.

(Stav k 1. 3. 2010)