Mapy

Naše mapy byly otištěny např. v publikacích nakladatelství DIDEROT (Všeobecná encyklopedie), Ottovo nakladatelství (Encyklopedie České republiky), Fortuna (Česká republika – životní prostředí), Nakladatelství České geografické společnosti, Nakladatelství TERRA (Školní atlas světa, Školní atlas Evropy a České republiky), Nakladatelství Karolinum (Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny), publikací vydávaných Ministerstvem obrany ČR, jsou součástí časopisu Geografické rozhledy (Nakladatelství TERRA, 2001–2004), Historie a vojenství (Vojenský historický ústav Praha) atd.