Vydavatelský servis

Vlastníme nakladatelství P3K, kde realizujeme vše od redakce, grafického návrhu, zlomu až po zajištění tisku a distribuce. Mezi nejúspěšnější tituly nakladatelství patří publikace z edice judaika (Židovské svátky, Příběhy Tóry, Holocaust – zřetězení zla), edice překladů z děl Rabi Löwa (Sifrej Maharal), autorskou publikací je pak Atlas prezidentských voleb USA.

Jako vydavatelský servis působíme již dlouhá léta např. při vydávání publikací pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Edice kateder geografické sekce v současnosti čítá přes 20 titulů, na nichž jsme se podíleli produkčně (sazba, zlom, tisk, distribuce).