Konflikt světů a svět konfliktů
Střety idejí a zájmů v současném světě

Publikace se zabývá problémy a konflikty současného světa v širším záběru a kontextu témat. Texty se věnují globalizaci a sociální antropologii, rozvojovým problémům světa a ozbrojeným konfliktům. Hlavním cílem této publikace je připojit se k diskusi na téma konfliktů v současném světě. Forma sborníku dává možnost srovnávat různé pohledy a názory jednotlivých autorů.

Z obsahu:
Globalizace
Kolonialismus a postkolonialismus
Války po rozpadu bipolárního světa – tendence a příčiny
Nové války? Proměna charakteru ozbrojených konfliktů po konci studené války
Nerovnoměrný rozvoj

Publikaci doplňuje sada příkladů, které mohou sloužit (nejen) v rámci školní práce. Jejich cílem je poskytnout podklady jednak pro inspiraci, jednak jako témata dalších/dílčích výzkumů. Příklady jsou strukturovány do tří tematických okruhů: a) původní obyvatelé, globalizace a sociální hnutí; b) problémy rozvoje, globalizace a chudé země; c) současné války a ozbrojené konflikty. V každém pracovním textu se daný problém stručně představuje a pak následuje formulace otázek naznačujících doporučený směr samostatného výzkumu. Snahou je nabídnout některá zajímavá (známá i méně známá) témata, která se vztahují k náplni předchozích textů, a prostřednictvím několika otázek či úkolů ukázat, jakým směrem by se zpracování dané problematiky mohlo ubírat. Uvedené příklady pro cvičení je však třeba vnímat spíše jako naznačení typů možných problémů a jako nástin či popud ke kritickému přemýšlení o nich, tedy nikoliv přímo jako návod, jak danou práci zpracovat.

Autoři:
RNDr. Jiří Tomeš, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, PřF UK Praha
Mgr. David Festa, Katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice
RNDr. Josef Novotný, PhD., Kat. soc. geografie a reg. rozvoje PřF UK
PhDr. Hana Horáková-Novotná, PhD., FF Univerzita Hradec Králové
PhDr. Alemayehu Kumsa, PhD., Ústav Blíz. východu a Afriky, FF UK
PhDr. Lívia Šavelková, Kat. sociálních věd, FF Univ
erzita Pardubice

 

Ukázka z knihy

 

formát 158×228 mm
vazba V8, 350 stran
mapy, tabulky, grafy, schémata

ISBN 978-80-903587-6-8

CENA: 79 Kč (e-kniha)

 

Atlas prezidentských voleb USA 1904–2004 (2008) – mapy, grafy, tabulky, systém prezidentských voleb, charakteristiky prezidentů. Více zde…

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz