Geografické rozhledy

Geografické rozhledy jsou recenzovaný časopis pro učitele, vysokoškolské studenty a vážné zájemce o geografii.

  • aktuální témata odborně a objektivně
  • odborná témata populárně
  • podpora celoživotního vzdělávání

Časopis vychází 5× ročně, ročník 2020/2021 je již třicátý! Rozsah čísla: 36–44 stran A4 (včetně obálky).

Hlavní část časopisu je věnována odborným a přehledovým článkům k tématu daného čísla. Do rubriky Geografie a škola jsou zařazovány didaktické články, nabízející aplikace dané problematiky do výuky geografie/zeměpisu či pojednávající o školské praxi s geografií spojené. Rubrika Výzkum, vývoj a inovace nabízí především původní odborné články zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v geografii…

Od roku 2017 vydáváme časopis v novém, moderním designu. Od května 2018 časopis distribuuje společnost SEND.

PŘEDPLATNÉ (formulář, bližší informace) – 395 Kč za rok (5 čísel)

INZERCE – pro prezentaci Vaší firmy je k dispozici zadní strana obálky časopisu – cena inzerce 11 000 Kč bez DPH. Bližší informace na emailu petr.karas@p3k.cz.

Na stránce Geografických rozhledů najdete bohatý archiv článků – některé jsou volně přístupné. Elektronickou podobu jednotlivých čísel z posledních dvou ročníků časopisu lze nově kupovat na našich stránkách.

Geografické rozhledy vydáváme pro Českou geografickou společnost.

logo_cgs_k100

Témata ročníku 2020/2021

  • Hranice
  • Polární oblasti
  • Sčítání populací
  • Sdílený prostor
  • Střední Evropa

ISSN 1210-3004
MIČ E 5922

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010