NOVĚ V ESHOPU MOŽNO PLATIT KARTOU.

Aktuality

 • V uplynulém roce jsme se podíleli na rozměrově velkolepých publikacích o Vltavě i dlouhodobé proměně české krajiny. Navrhli jsme pro ně grafickou úpravu a provedli sazbu. Publikace v nadstandardní polygrafické kvalitě realizovali v českotěšínském Finidru.

 • Mimořádná publikace Někde ještě svítí slunce může skvěle posloužit ve školní výuce pro přiblížení témat, o kterých kniha pojednává. Jak těch s historickým kontextem, tak těch, které mají co říci i dnešku. Vážení učitelé, neváhejte a stahujte pracovní list, který

 • Rok knižních festivalů jsme završili včera v Havlíčkově Brodě. Po obchodně i prezentačně veleúspěšném květnovém pražském Světu knihy jsme se zúčastnili červnového Knihexu a v září plzeňského knižního festivalu. O naše knihy byl zájem a věříme, že napřesrok s několika

 • S novým ročníkem Premier League nová mapa! Updatovali jsme mapu anglického fotbalu. Zahrnuje čtyři nejvyšší patra anglického fotbalu (PL, Championship, League One, League Two), u týmů PL zobrazujeme i loga klubů. Na rubové straně je historická tabulka nejvyšší soutěže a územní

 • Úvodník šéfredaktora: Když jsme v rámci lednového výročního zasedání redakční rady Rozhledů vybírali témata pro čísla nového ročníku, netušili jsme, že první vybrané téma jen o pár týdnů později nabude zcela nového rozměru. Chtěli jsme se věnovat postsovětskému prostoru z více úhlů pohledu,

 • Kamarád a šéfredaktor námi spoluvydávaných Geografických rozhledů Míra Šifta měl sen… Zúročit své velké praktické i teoretické znalosti fotbalu, využít svých akademických dispozic a udělat sobě i podobně „fotbalově postiženým“ radost – napsat knížku o anglickém fotbalu. Když mě oslovil, abych

 • Mišna je po Tanachu nejdůležitějším psaným pramenem judaismu. Jedná se o rozsáhlý soubor právních, etických a náboženských norem, které ve své době položily základy judaismu, jak jej známe dnes. Přesto dosud nebyla kompletně do češtiny přeložena. Během následujících 8–12 let

 • Rabín, který rozuměl modernímu světu. Spirituála – prostor pro duchovní úvahy, religionistické pohledy na aktuální společenské dění, portréty zajímavých osobností, náboženské tradice i spiritualitu. Dne 13. března 2022 měl premiéru díl pojednávající o rabi Sacksovi a jeho publikaci Týdenní čtení

 • Dne 10. února 2022 se uskutečnila vernisáž výstavy Vltava – proměny historické krajiny. Výstava „Vltava – proměny historické krajiny“ je určena široké veřejnosti a nabízí unikátní pohled na původní údolí Vltavy před vznikem kaskády přehrad a seznamuje s aspekty změn

 • Geografie (zejména ta politická) má s volbami mnoho co do činění. Existuje i samostatný geografický podobor zvaný volební geografie. A právě tento obor vám přiblíží toto číslo Rozhledů. Elektronická verze čísla ke stažení. Z úvodníku šéfredaktora: Volby jsou základním stavebním kamenem

 • V Rozhledech 2/31 se dozvíte více nejen o minulosti a budoucnosti železnice, ale i o tom, jaký vztah mají mezi sebou železnice a krajina, nebo co mají společného železnice a čas. Elektronická verze ke stažení. Z úvodníku šéfredaktora: Pojmem železnice je

 • Rabín Jonathan Sacks předkládá čtenářům své úvahy nad knihou Exodus, zabývá se problémy současnosti na pozadí staro­zákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Jak zmiňují recenzenti a kritici, jedná se o výjimečnou publikaci propojující tradiční texty s problémy 21. století, autor se věnuje

 • Vydali jsme nové Rozhledy. Na (bohužel stále) aktuální téma: Pandemie. Z úvodníku… Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vstupujeme již do čtvrtého desetiletí života Geografických rozhledů. A to hlavně díky vám. Novou desetiletku jsme chtěli zahájit s cílem, aby vám časopis co nejvíce

 • Na podzimní sezónu jsme připravili dotisky (a druhá vydání) našich veleúspěšných a již doprodaných titulů od Jana Diveckého. Jde o dva tituly z řady biblických příběhů (Příběhy Tóry a Izrael soudců a králů) a brožurku Židovské svátky. Dále jsou připraveny

 • Vyšlo další číslo časopisu Geografické rozhledy. Téma čísla je Střední Evropa. Před 17 lety se Evropská unie rozrostla o deset členských států. Z velké části šlo o země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Za střední Evropu jsou v současném všeobecném diskurzu považují hlavně

 • Vyšlo další číslo časopisu Geografické rozhledy. Téma čísla je Sdílený prostor. Co si pod tímto pojmem představíte? Možná se vám vybaví veřejné prostory, volně přístupná prostranství, jako jsou náměstí, parky, nákupní střediska. Možná vás napadnou jiná místa, která volně přístupná

 • Dnes jsme poslali do tisku publikaci „Clay-Eva volá Londýn“. Konečně. Nešlo jen o další vydání poválečného bestselleru (původní text byl doplněn o odborné a vzpomínkové kapitoly). Ale i kdyby šlo jen o to nové vydání, ani tak by to nebyla legrace. Dávná melantrišská edice přirozeně

 • Podíleli jsme se na grafickém zpracování rozsáhlého kompletu mapových děl pro Přírodovědeckou fakultu UK Praha. Cílem projektu Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku (řešitelem projektu byl RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.) byla analýza demografických a regionálních rozdílů v čerpání a poskytování ambulantních zdravotních služeb v péči o diabetologické, kardiologické

 • Vyšlo nové číslo časopis Plus 21. Časopis vydává Společnost rodičů a dětí přátel dětí s Downovým syndromem. Slouží k výměně informací a zkušeností rodin dětí s Downovým syndromem. Pro časopis jsme připravili novou grafickou úpravu a realizujeme sazbu.

 • Nakladatelství P3K vystavuje na mezinárodním festivalu Svět knihy (Výstaviště Praha, Holešovice). Najdete nás ve Stanu malých nakladatelů. Výstava probíhá od čtvrtka 9. května do neděle 12. května 2019. Námi vydaná knížka Někde ještě svítí slunce zaujala čestné místo ve vitríně prezentující nejlepší knihy

 • Pro dobrý pocit z vydané knížky Křest knihy je naplánován na odpoledne. Ještě ráno nemáme v rukou jediný výtisk. S knihárnou jsme dohodnuti, že se pro knihy zastavíme cestou na křest. Knihárna se nachází na bývalém venkovském statku. Tedy bývalém… Vedle palet s naší tak

 • Vychází kniha Někde ještě svítí slunce! Jde o specifickou knihu vzpomínek československého rodáka Michaela Gruenbauma, převyprávěnou spisovatelem Toddem Hasak-Lowym. Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu. Text je cílen primárně na

 • Finišujeme práce na dvou velkých publikacích pro nakladatelství Karolinum (Historický atlas obyvatelstva českých zemí a Atlas náboženství). Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. Přínosem atlasu je zachycení relativně dlouhého

 • Pro Českou geografickou společnost jsme připravili jemný redesign jejích časopisů, tradičního geografického sborníku Geografie a informačního občasníku Informace. Na sazbě časopisů se podílíme dlouhou řadu let. Pro Státní zdravotní ústav jsme do tisku připravili publikace Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku a Zdravotní stav

 • Kromě vlastních publikací jsme se v lednu věnovali také přípravě několika zajímavých publikací pro jiná vydavatelství. Vzpomeňme například publikaci České geografické společnosti Vltavské ostrovy v Praze. Pro autory z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsme v tomto období vydali hned několik publikací (obory chemie,

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010