Author

Židovští učenci

Traktát přeložil Bedřich Nosek (*1942) – absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory české dějiny a archivnictví, později i hebraistiku. V letech 1968 až 1991 působil jako samostatný odborný a vědecký pracovník Státního židovského muzea v Praze. Navíc byl v letech 1969 až 1982 externím učitelem moderní hebrejštiny (ivritu) na Státní jazykové škole v Praze, poté, v letech 1982 až 1985, byl externím učitelem na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 1991 až do současnosti působí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializuje zejména na Talmud a rabínskou literaturu. Kromě Pirkej avot z hebrejštiny přeložil Osm kapitol o lidské duši a mravním konání rabiho Moše ben Majmona.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010