Ochrana údajů

Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (též GDPR). Osobní údaje kupujícího bude prodávající zpracovávat sám, v případě objednávky je předá přepravním společnostem, které budou objednaný předmět kupujícímu doručovat. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl informován o tom, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány za účelem vyřízení objednávky.

Navštívíte-li náš web, souhlasíte s užíváním souborů cookies, které nám pomáhají zlepšit úroveň našich stránek a sledovat jejich návštěvnost. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s požadovanými službami obchodu Nakladatelství P3K, a že je neposkytne žádnému třetímu subjektu. Prodávající je povinen vyhovět písemné žádosti kupujícího o vymazání všech osobních údajů z databáze zákazníků Nakladatelství P3K. V této žádosti musí být uvedeny přihlašovací údaje zákazníka.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010