NOVĚ V ESHOPU MOŽNO PLATIT KARTOU.

s
Knihy

E-shop

Pirkej avot: Výroky otců

199 

Překlad Bedřich Nosek. Pirkej avot, Výroky otců: traktát Mišny s paralelním českým překladem a komentářem. Traktát Babylónského talmudu z oddílu Mišny Nezikin, kniha obsahuje paralelní hebrejsko-český text. Obsahuje základní morální stanoviska a výroky slavných učitelů, kteří se stali články tradice, předané Mojžíšem Jozuovi přes proroky až k rabínským autoritám. (Publikaci jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Blažek.)

Katalogové číslo: JUD18 Kategorie: , Štítky: , , , , , ,

Židovští učenci

Traktát přeložil Bedřich Nosek (*1942) – absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory české dějiny a archivnictví, později i hebraistiku. V letech 1968 až 1991 působil jako samostatný odborný a vědecký pracovník Státního židovského muzea v Praze. Navíc byl v letech 1969 až 1982 externím učitelem moderní hebrejštiny (ivritu) na Státní jazykové škole v Praze, poté, v letech 1982 až 1985, byl externím učitelem na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 1991 až do současnosti působí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializuje zejména na Talmud a rabínskou literaturu. Kromě Pirkej avot z hebrejštiny přeložil Osm kapitol o lidské duši a mravním konání rabiho Moše ben Majmona.

Popis

Pirkej avot, Výroky otců: traktát Mišny s paralelním českým překladem a komentářem. Traktát Babylónského talmudu z oddílu Mišny Nezikin, kniha obsahuje paralelní hebrejsko-český text. Obsahuje základní morální stanoviska a výroky slavných učitelů, kteří se stali články tradice, předané Mojžíšem Jozuovi přes proroky až k rabínským autoritám. Z hebrejského originálu přeložil Bedřich Nosek.
Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Blažek.

Ústní učení obsažené v Mišně a Talmudech sestává ze dvou typů tradované látky. Jeden z nich, jehož obsahem je rabínské právo, se nazývá halacha, a druhý, který se skládá z vyprávění, ponaučení, podobenství, ale i základů různých věd, především přírodních, je označován termínem agada. Oba typy ústní tradice spolu těsně souvisí a prolínají se. Agada, která většinou poukazuje na důsledky, které přináší dodržování, nebo naopak porušování halachy, se vyskytuje především v gemaře, zatímco v Mišně se s ní prakticky nesetkáváme. Naprostou výjimkou je právě devátý traktát oddílu Nezikin, Pirkej avot, který se naopak skládá pouze z etických a morálních výroků našich učenců a duchovních vůdců, nazývaných avot ha-olam, otcové světa. Proto i název celého traktátu zní Avot. K tomuto výkladu dodávají někteří, že je tak nazýván proto, že slova v něm obsažená jsou avot, základy a principy každé moudrosti (chochma) a každého příkazu (micva). A proto prohlásili naši učenci, že „ten, kdo chce být zbožným, musí svým životem uskutečňovat slova traktátu Avot“. A Raši k názvu Avot poznamenal na konci svého výkladu k tomuto traktátu: „Je nazván Pirkej avot, protože jsou v něm uspořádána slova avot ha-rišonim, kteří převzali Tóru jeden od druhého jako Moše a Jehošu’a a jako starší až k mužům Bejt kneset ha-gdola a jako Šamaj a Hilel a raban Jochanan ben Zakaj a jeho žáci, aby nám sdělili, které jejich činy byly správné, a jak varovali své současníky a vedli je po přímé cestě. Stejně tak je dobré pro každého učence, aby i on své současníky varoval a vedl je správnou cestou.“

Další informace

Typ

tištěná kniha

ISBN

978-80-7667-010-5

Formát

170×240 mm

Vazba

měkká (V2, V4)

Počet stran

144

Rok vydání

2020

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010