Author

Jonathan Sacks

Lord Jonathan Sacks (1948–2020) byl světově proslulý rabín, filozof, spisovatel a náboženská i morální autorita. Mezi lety 1991 a 2013 zastával funkci vrchního rabína Velké Británie a Commonwealthu. Princ Charles ho nazval „světlem národa“ a Tony Blair „intelektuálním velikánem“. Rabín Sacks pravidelně vystupoval v rozhlase, televizi a přispíval do tištěných médií jak v Británii, tak po celém světě a často přednášel na univerzitách. Je držitelem šestnácti čestných titulů, včetně doktorátu uděleného arcibiskupem z Canterbury. Za svou práci získal řadu mezinárodních ocenění, včetně Ceny Jeruzaléma, která mu byla udělena v roce 1995 za příspěvek židovskému životu v diaspoře. V roce 2011 se stal držitelem ceny Ladislause Laszte udělované v ekumenické a sociální oblasti Ben Gurionovou univerzitou, získal i cenu Strážce Sionu udělovanou Centrem jeruzalémských studií Ingeborg Rennert a v roce 2014 Katzovu cenu za zásluhy v oblasti uplatňování halachy v moderním životě. Roku 2005 byl povýšen do šlechtického stavu, v roce 2009 se stal doživotním členem Sněmovny lordů britského parlamentu. Je autorem třiceti pěti knih, včetně dlouho očekávaného nového ­anglického překladu a komentáře ortodoxního siduru, Koren Sacks Sidur, a zásadních komentářů k Roš ha-Šana, Jom Kipur a Pesach Machzorim. Řada jeho knih získala literární ceny: Grawemeyer Prize for Religion v roce 2004 za knihu The Dignity of Difference, National Jewish Book Awards za knihy A Letter in the Scroll (2000), Covenant & Conversation: Genesis (2009) a Koren Sacks Pesach Machzor (2013). Jeho komentáře k týdenním čtením z Tóry, vycházející v sérii Covenant & Conversation, čtou členové židovských komunit po celém světě. Rabín Sacks vystudoval filozofii na universitách v Cambridge, Oxfordu a Londýně. Doktorát získal v roce 1981, rabínská studia absolvoval na Jews’ College a na Ješivě Etz Chaim. Než se stal ředitelem Jews’ College, byl rabínem v londýnských synagogách Golders Green Synagogue and Marble Arch Synagogue. Rabín Sacks se narodil v roce 1948 v Londýně, s manželkou Elaine byli svoji od roku 1970, měl tři děti a několik vnoučat. Zemřel náhle po krátké nemoci v listopadu 2020. (www.rabbisacks.org / @RabbiSacks)

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010