Author

Jiří Tomeš a kol.

Autoři publikace pracují na českých akademických pracovištích: RNDr. Jiří Tomeš, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK Praha | Mgr. David Festa, katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice | RNDr. Josef Novotný, PhD., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK | PhDr. Hana Horáková-Novotná, PhD., FF Univerzita Hradec Králové | PhDr. Alemayehu Kumsa, PhD., Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK | PhDr. Lívia Šavelková, katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010