Nakladatelství P3K

Geografické rozhledy 3/31 – Volby

Geografie (zejména ta politická) má s volbami mnoho co do činění. Existuje i samostatný geografický podobor zvaný volební geografie. A právě tento obor vám přiblíží toto číslo Rozhledů. Elektronická verze čísla ke stažení.

Z úvodníku šéfredaktora: Volby jsou základním stavebním kamenem demokracie. Pomocí voleb občané vybírají (volí) své zástupce do zastupitelských orgánů veřejné moci a předávají jim některé ze svých pravomocí. Tím se podílejí na chodu země či jiného regionu (různých měřítek i typů).
Možnost volit by měla být výsadním právem pro všechny lidi na světě, proto je také zakotvena v Listině základních práv a svobod. Volební právo a celé volební procesy a mechanismy řízení institucí zákonodárné, výkonné a soudní moci, definují i ústavy jednotlivých států. Výsledkem vývoje moderního volebního práva jsou některé základní znaky a zásady, které se promítají do ústav ve většině zemí světa. Mezi ně patří všeobecnost (právo volit mají všichni bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální původ atd., avšak s ohledem na podmínky stanovené zákonem – například věk), rovnost (jeden volič rovná se jeden hlas), přímost (volič hlasuje osobně, zastoupení není možné) a tajnost (volba je tajná, nikdo není oprávněn zjišťovat, kdo komu dal svůj hlas).
Demokratické volby jsou založené na principu přirozené výměny vládnoucích stran a postů bez nutnosti převratů. Volby však probíhají i v nedemokratických zemích. V autoritářských a totalitních režimech je však vládnoucí garnitura využívá jen pro utvrzení své moci. Manipulace, propaganda a podvody se ale bohužel s volbami pojí všude po světě.
Geografie (zejména ta politická) má s volbami mnoho co do činění. Existuje i samostatný geografický podobor zvaný volební geografie. A právě tento obor vám přiblíží toto číslo Rozhledů. Geografickou perspektivou nahlíží na výsledky podzimních parlamentních voleb v Česku, participativní politiku na obecní úrovni, populismus, volební manipulaci, na to, jak téma voleb uchopit ve výuce geografie, nebo i na volby v Iráku.
Přejeme příjemné čtení a úspěšný rok 2022!
Miroslav Šifta

Vložit komentář

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010