Author

Jan Divecký

Jan Divecký (*1972, Mělník) je pedagog, překladatel a autor řady česky psaných publikací s židovskou tematikou. Po absolvování Karlovy univerzity studoval ješivu Machon Me'ir v Jeruzalémě. V letech 1998–2000 pracoval jako vedoucí pražského rabinátu, vyučoval judaismus na Lauderových školách v Praze. V současné době se věnuje své stomatologické praxi a ve volném čase připravuje pro širokou veřejnost stolní hry.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010