Nakladatelství P3K

Mapový komplet Čerpání zdravotní péče

Podíleli jsme se na grafickém zpracování rozsáhlého kompletu mapových děl pro Přírodovědeckou fakultu UK Praha. Cílem projektu Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku (řešitelem projektu byl RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.) byla analýza demografických a regionálních rozdílů v čerpání a poskytování ambulantních zdravotních služeb v péči o diabetologické, kardiologické a psychiatrické pacienty, a to nejen v rámci jejich kmenových odborností, ale i zachycení tohoto vývoje v čase, včetně tvorby odhadů budoucího počtu a struktury pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb (PZS). V rámci každé sledované zdravotnické odbornosti byly zpracovány výstupy, týkající se zmapování problematiky čerpání, poskytování, ale i dostupnosti příslušných ambulantních služeb formou specializovaných map s odborným obsahem (včetně interaktivních on-line map sledujících vývoj v čase za celé sledované období 2012–2019). Stejně tak byly sestaveny modelové projekce odhadů budoucího vývoje počtu a struktury jak poskytovatelů, tj. lékařů ve sledované zdravotnické odbornosti, tak pacientů, čerpající jejich služby.

Vložit komentář

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010