Září 2020

Podíleli jsme se na grafickém zpracování rozsáhlého kompletu mapových děl pro Přírodovědeckou fakultu UK Praha. Cílem projektu Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku (řešitelem projektu byl RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.) byla analýza demografických a regionálních rozdílů v čerpání a poskytování ambulantních zdravotních služeb v péči o diabetologické, kardiologické

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010