Nakladatelství P3K

Nový ročník Geografických rozhledů, vrcholně aktuální téma

Úvodník šéfredaktora: Když jsme v rámci lednového výročního zasedání redakční rady Rozhledů vybírali témata pro čísla nového ročníku, netušili jsme, že první vybrané téma jen o pár týdnů později nabude zcela nového rozměru. Chtěli jsme se věnovat postsovětskému prostoru z více úhlů pohledu, tak jak je Rozhledům vlastní. V čísle ale musíme, pochopitelně, akcentovat především rusko-ukrajinskou válku, která celý region, ale i celý svět ovlivňuje už téměř tři čtvrtě roku. Kromě úvodního shrnujícího článku politického geografa a bývalého šéfredaktora Rozhledů, Libora Jelena, v čísle najdete i spoustu dalších zajímavých souvislostí k aktuální geo­politické si­tuaci v regionu. Před válkou se ale budete moci i trochu „schovat“, nebo od ní alespoň na chvíli odhlédnout. Postsovětský prostor číslo mapuje od Pobaltí a Podkarpatské Rusi, přes Bělorusko, středoasijské státy až po Sachalin.
Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se zdálo, že podobně jako mnoho dalších postsocialistických republik z východního bloku i postsovětské republiky nastoupí na dráhu transformace a demokratizace. Ne všude se tak stalo, a ne všude tomu tak je i po více než 30 letech. Možná trochu paradoxně to z hlediska geopolitického směřování i společensko-ekonomického rozvoje v celém regionu vypadalo lépe ještě v době, kdy Sovětský svaz existoval. Na mysli mám ale jediné konkrétní období. Období mezi lety 1985 a 1991, kdy byl generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov. Stagnující Sovětský svaz a jeho ekonomiku se pokusil reformovat zajímavými programy, jakými byli glasnosť (otevřenost), perestrojka (přestavba) a uskorenije (zrychlení ekonomického vývoje). Sovětský svaz po celou dobu své vlády vedl k částečné demokratizaci, započal konstruktivní a přátelský dialog mezi Východem a Západem a tím se zasadil o ukončení studené války. Michail Gorbačov v létě 2022 ve věku 91 let zemřel a ­podle mnohých politických geografů a historiků tak definitivně skončilo 20. století.
Přejeme co nejméně konfliktní čtení.
Miroslav Šifta

Vložit komentář

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010