Author

Jan Gazda, Václav Liška, Bořivoj Marek

Autorský kolektiv tvoří akademičtí pracovníci ČVUT a FF UK: Mgr. Jan Gazda, Ph.D., katedra společenských věd, Fakulta stavební, ČVUT | doc. Dr. Ing. Václav Liška, katedra společenských věd, Fakulta stavební, ČVUT | Mgr. Bořivoj Marek, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, UK.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010