Author

Jan Kalvoda

Jan Kalvoda (*1943) je český fyzický geograf a geomorfolog. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, člen katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK. V roce 1966 absolvoval obor fyzické geografie na PřF UK v Praze. Poté působil jako aspirant fyzické geografie v Geografickém ústavu ČSAV. Roku 1972 obdržel titul CSc. a v následujícím roce titul RNDr. na PřF UK ve fyzické geografii a kvartérní geologii. V letech 1971–1974 byl technickým pracovníkem v Geologickém ústavu ČSAV. Od roku 1974 pracoval na pozici odborný pracovník a v letech 1980–1990 již jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV. V roce 1991 získal titul DrSc. na ČSAV a UK a stal se vedoucím vědeckým pracovníkem (Přírodovědecká fakulta UK v Praze). Docentem Univerzity Karlovy se stal roku 1992. Profesorem v oboru fyzické geografie byl jmenován v roce 1994. V letech 1994–1997 působil jako proděkan PřF UK a v letech 1994–2007 byl členem vědecké rady PřF UK v Praze. Katedru fyzické geografie a geoekologie PřF UK vedl v letech 1997–2003. Od roku 1998 do roku 2001 byl také členem vědecké rady Ostravské Univerzity v Ostravě. V letech 2000–2003 byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 do současnosti je nepřetržitě členem katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Jan Kalvoda byl aktivním horolezcem a terénním výzkumníkem. V letech 1969–2002 se zúčastnil osmi horolezeckých a výzkumných expedic do velehorských oblastí Asie (Himálaj, Karákóram, Pamir, Ťan-Šan atd.).

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010