Author

Josef B. Solovějčik

Rabi Josef Dov (Bär) ha-Levi Solovějčik (1903, Pružany, dnešní Bělorusko — 1993, Boston) byl talmudista, filozof, jeden z vůdčích představitelů tzv. moderní ortodoxie a příslušník jedné z významných litevských rabínských rodin (pravnuk Josefa Dova Solovějčika, řečeného „Bejs ha-Levi“). Studoval na univerzitách ve Varšavě a v Berlíně. Od roku 1932 žil v USA, kde se věnoval nejen aktivitám souvisejícím s rabínským úřadem, ale především vzdělávací činnosti, mj. jako děkan teologického semináře na Yeshiva University v New Yorku. Ve své práci se zabýval vytvořením a prohloubením konceptu Tora u-mada, tedy syntézy klasické židovské učenosti, vycházející z Tóry a Talmudu, s moderním západním vědeckým myšlením.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010