Author

Karel Kupka, Jozef Kubinyi, Martin Šámal a kol.

Autorský kolektiv tvoří pracovníci Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Praha. Editory publikace jsou Karel Kupka, Jozef Kubinyi a Martin Šámal.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010