Author

Petr Dostál (editor)

Editorem publikace je prof. Petr Dostál z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Autorský kolektiv zahrnuje jak české, tak zahraniční odborníky: Marc Antrop, Petr Dostál, Dušan Drbohlav, Zbyněk Engel, Martin Hampl, Bohumír Janský, Lenka Lachmanová, Jakub Langhammer, Jitka Rychtaříková, Jana Spilková, Miroslav Šobr, Sergei Yerokhin.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010