Author

Rav Jigal Ariel

Rav Jigal Ariel se narodil v roce 1946 do jeruzalémské rodiny Mošeho a Ester Stiglitzových. Stejně jako tři starší bratři (Jaakov, Jisrael a Joezer) studoval na rabínských školách zbožného sionismu (Merkaz Harav). V šedesátých letech minulého století se podílel na založení a rozvoji ješivy v Netivot. V sedmdesátých letech se přestěhoval na sever na Golanské výšiny, kde byl jedním ze zakladatelů osady Nov, v níž se stal ředitelem talmudické školy Ješivat Hagolan. Po odchodu do důchodu zůstává i nadále veřejně a publikačně činný.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010