Author

Rav Jisra’el Me’ir Lau

Rav Jisra’el Me’ir Lau – jeden z nejrespektovanějších současných izraelských rabínů, vrchní rabín Tel Avivu, předseda Rady památníku Jad Vašem. V letech 1993–2003 byl vrchním aškenázským rabínem Státu Izrael. Je stoupencem náboženského sionismu, profiluje se jako relativně umírněný představitel ortodoxie, jako jeden z nemnoha si dokázal získat uznání jak mezi částí ultraortodoxní komunity (charedim), tak i příznivci moderní ortodoxie. Na druhé straně některé jeho výroky na adresu reformního a konzervativního judaismu jsou považovány za silně kontroverzní. V roce 1993 došlo k historickému setkání rava Me’ira Laua s papežem Janem Pavlem II. (jednalo se o první setkání svého druhu od vzniku Státu Izrael). Věnuje se především přednáškové činnosti pro širší veřejnost. Dva roky po odchodu z funkce vrchního rabína obdržel nejvyšší izraelské civilní vyznamenání – Izraelskou cenu. O rok později se jeho jméno dokonce objevilo mezi možnými kandidáty na izraelského prezidenta, což se však setkalo i se značnou kritikou ze strany sekulárních Izraelců.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010